Rüyada Erkek Bebek Sevmek

Rüyada Erkek Bebek Sevmek

Rüyada Erkek Bebek Sevmek ne demek?

Rüyada erkek bebek sevmek evli biri rüyayı görse, bir erkek çocuğu müjdesine delalet eder. Erkek bebek sevdiğini görmek, sıhhat ve afiyete işarettir. Bir rivayete göre zalim bir adam veya şiddetli davranışları olan ve çocuğu üzerine galip bir kadın ile evlilik ile tabir olunur.


Rüyada erkek bebek sevmek, rüyasını gören kimse; kadri ve kıymeti yüce bir şahsın himmetiyle muradına nail olur. Bir rivayete göre dostun düşman olması veya akrabasından bir düşmanlık görmeye işaret eder. Akrabanın erkek çocuğunu veya bebeğini sevmek, düşmana galip gelmeye, istek ve muradına nail olacak ameller yapmaya, emre ve yasağa uymaya delalet eder. Rüyanızda sevdiğiniz hasta, zayıf ve mutsuz erkek bebek görmek ise; hayatın biraz zorlaşacağına, işlerin bozulacağına işarettir.

Rüyada erkek bebeği seven kimse hakkında, bazı rüya yorumcuları demiştir ki; eğer çocuğu olmuyorsa yakında evlat sahibi olacağına işaret eder. Rüya sahibi bekar ise evlenince ilk çocuğu erkek olacağına dair yorumlar söylenmiştir. Kendi erkek bebeğini sevmek, hayır ve hasenata, iffet ve ismete, haramdan ve batıldan uzak kalmaya, aile saadetine ve bereketli çok rızka delalet eder.

Rüyada Erkek Bebek Sevmek İslami Anlamı

Rüyada erkek bebek sevmek; ilim ve irfan tahsiline, İslam nuruna, güzel itikada yorumlanır. Erkek bebeği kucaklayıp sevmek, iman şevkine ve sünnetlerine tabi olmaya delalet eder. Kenzül Menam Kitabında, Seyyid Süleyman’ın açıklamasına göre; cami, mescit, çeşme, yol gibi hayırlı işler yapmaya veya bunlara dair hizmetlerde bulunmaya delalet ettiği söylenmiştir. Kenz-ül Havas rüyaların esrarı kitabında; Rüyada erkek bebek sevdiğini görmek rüyasını gören kimse hakkında şu tabirler yapılmıştır. Rüyanız birçok veçhe ile tabir edilmektedir. Bunlardan bazıları, tabiat güzelliği, nesebi ameller, gönül veya ahlak güzelliği ve iman temizliğine dair yorumlar yapılmıştır.

Cafer-i Sadık Hazretleri demiştir ki: Erkek bebek sevmek rüyası beş şekilde tabir olunur:

a) Riyaset; ileri görüş, üstün zeka,
b) Güzel lakap; yücelik, yükselmek,
c) Rütbe, derece,
d) İzzet ve şeref,
e) Makam ve mevkinin değişmesine işarettir.

Erkek bebeği güzel ve sağlıklı veya süslü görmek, büyük bir zata İntisap etmeye ve ondan İlim, hikmet, hayır ve menfaat görmeye delalet eder. Bir başkasının erkek bebeğini sevmek rüyasının yorumu müjde, sevinç, makbul amel, menfaat ve hayırlı bir kısmet ile yorumlanır. İslama göre rüya yorumu yapan tüm dini kaynaklarda, rüyada erkek bebek sevmek hakkında kötü veya olumsuz bir tabir ve yoruma rastlanmamıştır. Rüyada erkek bebek sevdiğini görmek hakkında alimlerin yorumu; bebeği mesrur ve güleç görmek, ferah ve sürura, saadet ve selamete işarettir. Mahzun ve mükedder görmek ise hüzün ve keder ile tabir olunur.

Bebek rüyasının çok ayrıntılı anlatılmış rüya tabirlerini Rüyada bebek görmek sayfamızdan okuyabilirsiniz.

Rüyada Erkek Bebek Sevdiğini Görmek

Rüyada Erkek Bebek Sevmek Kucaklamak

Rüyada Erkek Bebeği Sevmek

Rüyada Sarışın Erkek Bebek Sevmek

Rüyada Esmer Erkek Bebek Sevmek

Rüyada Kumral Erkek Bebek Sevmek

RÜYANI ANLAT YORUMLAYALIM

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir